Ankon 2019

Tid: –17 februari 2019 (om 3 veckor, 2 dagar)

Deltagare: 2936 Hampus Johansson (3 till syns om du loggar in)

Lycko-Ankon har temat tur och vi kommer att ha olika tävlingar, spel med mera för att avgöra vem som egentligen är den tursammaste kollusorn.

Tiderna är lunch till lunch. Om du tänker delta så anmäl dig till kansli@nafsk.se.